Anne Evlenirse Velayet Babaya Verilir Mi?

Velayet; küçüklerin veya kısıtlıların geçinmelerini sağlamak için yasal tüm işlemlerini anne veya babaya devrettiği haktır. Bu hakla ebeveynler çocuğun üzerinde hak sahibidirler. Mahkemenin verdiği velayetle kişiler, çocukların mal varlığı üzerinde hak sahibi iken çocuğun geçimi ile de ilgilenmek zorundadırlar. Velayet ile anne veya babalar, çocuğunun menfaatlerini kendi menfaatlerinden önde tutmaları gerekmektedir.

Kural olarak velayet, anne ve baba evli olduğu sürece her ikisine de aittir. Herhangi birinin ölümü durumunda ise velayet, diğer ebeveyne devrolur. Boşanma durumunda ise velayet kararı hakim takdirine kalmıştır. Ayrıca velayet kişi ile sıkı sıkı bağlı olup, bu haklar başkasına devredilemez. Buna ek olarak, veli de velayetten vazgeçemez. Kanun gereği de on sekiz yaşını dolduran her birey reşit sayıldığından velayet de bu yaşta son bulmaktadır. Bunun haricinde yasal bir sebep olmadıkça velayet anne veya babadan alınamaz. Velayet ile çocuk, anne veya babanın hak ve yükümlülükleri altına girmektedir. Anne, baba da velayet devam ettiği sürece çocuğun eğitimi ve gelişimi için elinden geleni yapmakla yükümlüdür.

Evlilik İle Velayetin Değiştirilmesi

Türk Medeni Kanunu gereği anne veya baba yeniden evlendiği zaman velayet sona ermemektedir. Yeniden evlenme, velayeti kaldırmamaktadır. Fakat gerekli şartların oluşması ile velayet değişebilmektedir. Bunun için velayet sahibinin çocuğa olumsuz davranışlar sergilemesi ve bu davranışların kanıtlanması gerekmektedir. Yeniden evlenme, velayetin değiştirilebilmesini sağlasa da, tek başına yeterli değildir. Yeniden evlenen eşin velayet görevini yerine getirememesi sonucu velayetin değiştirilmesi kararı verilir. Bu kanun maddesi hem annenin hem de babanın evlenmesi halinde uygulanmaktadır. Burada da hâkim tarafından dikkat edilecek husus, velayet atama aşamasındaki gibi çocuğun menfaatidir. Yeniden evlenme ile çocuğun ruh yapısı ve gelişimi etkileniyorsa, hâkim tarafından velayetin değiştirilmesi istenebilir.

Çocuk Üzerindeki Velayetin Sona Erme Nedenleri

Velayetin kaldırılmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Çocuğun on sekiz yaşını doldurması,
-Çocuğun velayet olarak üçüncü bir kişiye verilmesi,
-Anne veya babanın ölümü,
-Mahkeme tarafından yapılan olumsuz tespitler,
-Velayet görevinin yerine getirilmemesi sonucu,
-Velayet altındaki çocuğun maddi veya manevi olarak yıpratılması,
-Yeniden evlenen anne veya babanın velayet görevini yeteri kadar yerine getirememesi.

Sorular & Cevaplar

Anne Evlenirse Velayet Babaya Verilir Mi?” için bir yorum

  1. Cem Bakırcı

    bu konuda daha detaylı bilgi için aile avukatıyla görüşmeyi tavsiye ediyorum bu durumlar varlığa göre değişiklik göstermektedir.

Yorumlar kapatıldı.